Συμβούλιο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Πρόεδρος
Γεώργιος Ιορδανίδης, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διευθυντής
Δημήτριος Φωτιάδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής

Μέλη
Κωνσταντίνος Βασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών, εκπρόσωπος Σχολής Καλών Τεχνών
Θεανώ Λαζαρίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας, εκπρόσωπος Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
Θαρρενός Μπρατίτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Δημήτριος Νικλής, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
Ιωάννης Σινάτκας, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, εκπρόσωπος Σχολής Θετικών Επιστημών
Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Υγείας
Γεώργιος Χαραλαμπίδης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, εκπρόσωπος Πολυτεχνικής Σχολής

Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη ΚΕΔΙΒΙΜ
Δουμπάλης Χρήστος