Εξοικείωση των καταρτιζόμενων στη χρήση νέων τεχνικών και εργαλείων λογισμικού για την αυτοματοποίηση της ανάπτυξης, διαχείρισης και συντήρησης δικτυακών τόπων, καθώς και συστημάτων παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.

Κυκλική Οικονομία

Το παρόν γνωστικό αντικείμενο δίνει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την πλήρη κατανόηση της έννοιας της Κυκλικής Οικονομίας, αλλά και των αρχών της.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της διοίκησης  έργων.

Ψηφιακό Μarketing

Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του ψηφιακού marketing Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τη σύγχρονη λειτουργία των ψηφιακών εργαλείων, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων στην επιχείρηση. Εφαρμογή της γνώσης, με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών του ψηφιακού marketing. Εγκλιματισμός στο περιβάλλον του ψηφιακού marketing και των ψηφιακών
Προετοιμασία για πιστοποίηση  προγραμματισμού smart building με ΚΝΧ.
Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της διαδικτυακής διαφήμισης Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τη σύγχρονη λειτουργία της διαδικτυακής διαφήμισης, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο και τη λήψη στρατηγικών επικοινωνιακών αποφάσεων στην επιχείρηση. Εφαρμογή της γνώσης, με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών της διαδικτυακής διαφήμισης. Εγκλιματισμός στο περιβάλλον της διαδικτυακής διαφήμισης στα πλαίσια
Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες, σε προχωρημένο επίπεδο, προκειμένου να αναλύουν δεδομένα με εφαρμογές λογιστικών φύλλων.

Δίκτυα Η/Υ

να διδάξει έννοιες και δεξιότητες δικτύωσης, από εφαρμογές δικτύου έως πρωτόκολλα και υπηρεσίες, από τη βασική δικτύωση σε πιο σύνθετα μοντέλα επιχειρηματικών και θεωρητικών δικτύων, καλύπτονται θέματα δικτυακών τεχνολογιών, πρωτοκόλλων, δρομολόγησης, TCP/IP, τοίχους προστασίας κ.α.
Εκμάθηση δημιουργίας εφαρμογών για φορητές συσκευές