Σύγχρονη Ναυτική Μετεωρολογία

Η επιμόρφωση είναι διαθέσιμη

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ”, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.


Πού απευθύνεται

 • Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 • Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ.
 • Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού.
 • Στελέχη και εργαζόμενους σε Ναυτιλιακές εταιρίες.
 • Απόφοιτους δευτεροβάθμιας και ΙΕΚ

Πού στοχεύει

Η Σύγχρονη Ναυτική Μετεωρολογία αποτελεί γνώση ζωτικής σημασίας για έναν ναυτικό ή operator σε ναυτιλιακή εταιρία. Οι καιρικές συνθήκες που θα αντιμετωπίσει ένα πλοίο καθορίζουν περισσότερο από κάθε άλλη παράμετρο, την απόδοση του πλοίου και την ασφαλή πλεύση του. Υπό αυτό το πρίσμα το μάθημα της Σύγχρονης Ναυτικής Μετεωρολογίας είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε ο εκπαιδευόμενος να έρχεται σε άμεση επαφή με όλες τις καιρικές πληροφορίες που λαμβάνει στο καράβι έτσι ώστε να τις κατανοεί και να τις ερμηνεύει σωστά.


Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Το πρόγραμμα εστιάζει στην εκμάθηση του τρόπου ανάγνωσης των μετεωρολογικών χαρτών επιφανείας που εκδίδονται καθημερινά από τις μεγαλύτερες μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου, που ασχολούνται με την πρόγνωση του καιρού στους Ωκεανούς. Αυτές οι υπηρεσίες είναι η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NOAA/OPC), η Ιαπωνική (JMA) και η Αγγλική (Metoffice).  Επίσης, διδάσκονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές ασφαλούς σχεδιασμού πορείας (weather routing), με στόχο την αποφυγή των επικίνδυνων βαρομετρικών συστημάτων και των τροπικών κυκλώνων, ενώ αναλύονται διεξοδικά και με παραδείγματα η φύση των κυμάτων στον ωκεανό και οι κυματικοί χάρτες. Παράλληλα το μάθημα εστιάζει και στους ψηφιακούς χάρτες καιρού που μπορούμε να λάβουμε είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τροπικούς κυκλώνες ενώ εξετάζονται και θέματα που αφορούν τα ναυλωσύμφωνα σε σχέση με την περιγραφή του καιρού και την απόδοση του πλοίου.


Σκοπός – Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:

 • Να μπορούν να διαβάζουν τους μετεωρολογικούς χάρτες που εκδίδονται από όλες τις μετεωρολογικές υπηρεσίες του κόσμου που ασχολούνται με την πρόγνωση καιρού στους ωκεανούς.
 • Να μπορούν να αναγνωρίζουν σε ένα χάρτη επιφανείας τις επικίνδυνες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα περιοχές.
 • Να μπορούν να προβλέψουν την κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού, έως και 120 ώρες μπροστά.
 • Να μπορούν να κάνουν οι ίδιοι σχεδιασμό πορείας βασιζόμενοι στον χάρτη της επιφάνειας.
 • Να μάθουν για το σημαντικό ύψος κύματος και πως αυτό συνδέεται με το μέγιστο κύμα.
 • Να μάθουν για τα ωκεάνια ρεύματα και πως αυτά επηρεάζουν την απόδοση ενός πλοίου
 • Να είναι σε θέση να κατανοούν όλες τις πληροφορίες που εκδίδονται από τις επίσημες μετεωρολογικές υπηρεσιες σε σχέση με τους τροπικούς κυκλώνες και να μπορούν να κάνουν ασφαλή πρόγνωση της τροχιάς τους
 • Να κατανοούν σε ένα ναυλοσύμφωνο την περιγραφή του «καλού καιρού» και επίσης να καταναούν τα End of Voyage reports τα οποία αφορούν την απόδοση ενός πλοίου.

Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η κατανόηση και η αξιοποίηση όλων των πληροφοριών που αφορούν τον καιρό στη θάλασσα και με τις οποίες έρχεται σε καθημερινή επαφή τόσο ο ναυτικός όσο και το στέλεχος μίας ναυτιλιακής εταιρίας.
 • Η απρόσκοπτη προσβασιμότητα στις καιρικές πληροφορίες.
 • Η ασφαλής χάραξη πορείας με βάση τον καιρό και τα ρεύματα.
 • Η αποφυγή των τροπικών κυκλώνων αξιοποιώντας στο έπακρο όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.
 • Η κατανόηση των reports που λαμβάνουμε μετά από ένα ταξίδι αλλά και του τρόπου με τον οποίο πρέπει να περιγράφεται ο «καλός καιρός» στα σύγχρονα ναυλοσύμφωνα.

Ομάδα Στόχος

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των ναυτιλιακών εταιριών καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την επιλογή της αντίστοιχης εκπτωτικής πολιτικής (εφόσον έχει επιλεγεί)
 • Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.).

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών, όπου οι επιτυχόντες  θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια:

 • Απαραίτητη η πρόσβαση σε λογαριασμό e-mail.
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.

Διάρκεια (ώρες): 150

Πιστωτικές Μονάδες (ECVET): 12.5

Τέλη παρακολούθησης: 490 ευρώ (υπάρχουν εκπτωτικές δυνατότητες) – 2 δόσεις πληρωμής, η μία πριν την έναρξη του προγράμματος και η 2η πριν τη λήξη του


Ετικέτες:

Ημερομηνίες

18 Ιανουαρίου 2021 00:00
9 Απριλίου 2021 23:00
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

150 ώρες
Εξ' αποστάσεως
490 ευρώ
Έως 18/01/2021
Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικές
Βιογραφικά διδασκόντων

Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας & Διδάσκων / Εισηγητής Ακαδημίας

Διευθυντής StromGeo Greece Branch Office AS – Καθηγητής Ναυτικής Μετεωρολογίας

Διδάσκων Εισηγητής Κ.Ε.Σ.Ε.Ν, Πλοίαρχος Α’ Ε.Ν

Πλοίαρχος Ε.Ν

Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΕΝΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Βασιλόπουλος Δημήτριος
elearning@letwm.gr
6943087995

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Κων/νος Τσανακτσίδης
ktsanaktsidis@uowm.gr
https://www.letwm.gr