Ποιότητα και ασφάλεια στη Ναυτιλία

Η Ναυτιλία αποτελεί τον μεγαλύτερο πυλώνα της παγκόσμιας οικονομίας και εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια δίνοντας βάση στο ανθρώπινο δυναμικό, στη χρήση νέων τεχνολογιών και μεθόδων και στις ναυπηγήσεις αυτοματοποιημένων πλοίων που διαθέτουν υψηλό το συναίσθημα της ασφάλειας και των μέσων αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.
 
Παρά τη σύγχρονη τεχνολογία συχνά παρατηρείται το φαινόμενο αρκετά πλοία μετά από ατυχήματα,  ναυάγια ή και κατά τη διάρκεια της καθημερινής τους λειτουργίας να προκαλούν ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος δημιουργώντας πετρελαιοκηλίδες από το μεταφερόμενο φορτίο τους ή από τη χρήση του καυσίμου τους, λόγω του ότι δεν δίνεται η απαιτούμενη προσοχή σε θέματα ασφάλειας ή δεν διαθέτουν επαρκή μέσα ώστε να θεωρηθούν ασφαλή τα πλοία. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατόπιν ερευνών το 80% των ατυχημάτων, των πλοίων οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Για τους παραπάνω λόγους αναπτύξαμε το εξ αποστάσεως πρόγραμμα με τίτλο “Ποιότητα και ασφάλεια στη Ναυτιλία” με σκοπό να παρέχουμε στους εκπαιδευόμενους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταπεξέλθουν στη συνεχώς εξελισσόμενη και ανταγωνιστική αγορά της ναυτιλίας.
 
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση φιλικής προς το χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας που αξιοποιεί και ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Το πρόγραμμα απευθύνονται σε εργαζομένους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας, σε απόφοιτους ναυτικών και ναυτιλιακών σχολών και σε στελέχη που στοχεύουν να ενταχθούν στη ναυτιλιακή αγορά.
 
Το εκπαιδευτικό υλικό που είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε πρωτότυπο μετά από έρευνες και μελέτες, από τους πιο έμπειρους και εξειδικευμένους επιστήμονες και εμπειρογνώμονες του χώρου της ναυτιλιακής εκπαίδευσης και περιλαμβάνει εισηγητικές σημειώσεις, άρθρα, παρουσιάσεις, video, live streaming συναντήσεις, αξιολογήσεις.
 
Οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος των μαθημάτων θα λάβουν πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης και βαθμούς ECVET European Credit System for Vocational Education and Training , συνοδευόμενο από ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EUROPASS από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
 
Το πρόγραμμα περιέχει 8 ενότητες οι οποίες καλύπτουν όλες τις πτυχές ασφάλειας των εμπορικών πλοίων, έτσι ο κάθε ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική αίτηση που θα υποβάλει έχει το δικαίωμα επιλογής από 1 έως 7 θεματικές ενότητες, ανάλογα το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται μέσα σε διάστημα τριών μηνών. Περισσότερες πληροφορίες για την κάθε ενότητα ξεχωριστά μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν:
 
  1. Ευστάθεια πλοίων και υπολογισμοί βυθισμάτων
  2. Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων – ISM
  3. Λειτουργική Διαχείριση Πλοίων – Ship Operation
  4. Ναυτικό & Ναυτιλιακό Δίκαιο
  5. Σύγχρονη Ναυτική Μετεωρολογία
  6. Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ISPS
  7. Επιθεώρηση Δεξαμενοπλοίων και Σύστημα Αυτοαξιολόγησης – T.M.S.A
  8. Διαχείριση και αντιμετώπιση της σύγχρονης πειρατείας στην ναυτιλία

Ημερομηνίες

1 Ιουνίου 2021 00:00
20 Αυγούστου 2021 23:00
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

110 ώρες
Εξ' αποστάσεως
Έως 24/05/2021
Δεν υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικές
Βιογραφικά διδασκόντων

Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας & Διδάσκων / Εισηγητής Ακαδημίας

Διευθυντής StromGeo Greece Branch Office AS – Καθηγητής Ναυτικής Μετεωρολογίας

Διδάσκων Εισηγητής Κ.Ε.Σ.Ε.Ν, Πλοίαρχος Α’ Ε.Ν

Πλοίαρχος Ε.Ν

Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΕΝΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Βασιλόπουλος Δημήτριος
elearning@letwm.gr
6943087995

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Κων/νος Τσανακτσίδης
ktsanaktsidis@uowm.gr
https://www.letwm.gr