Περατωμένα προγράμματα

Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για ενεργειακούς διαχειριστές και ειδικούς στην ενέργεια

Ενεργειακή αποδοτικότητα και β...

Πού απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ενεργειακ...
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο...
Past