Περατωμένα προγράμματα

Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για ενεργειακούς διαχειριστές και ειδικούς στην ενέργεια

Ενεργειακή αποδοτικότητα και β...

Πού απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ενεργειακ...
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο...
Past
Νέες Μέθοδοι Παραγωγής και Εμπορίας Κρασιού

Νέες Μέθοδοι Παραγωγής και Εμπ...

Πού απευθύνεται Τo παρόν πρόγραμμα Δία Βίου Μάθησης απευθύνε...
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο...
Past