Ενημέρωση

Ανακοινώσεις

Παράταση Ναυτιλιακών Προγραμμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων των Ναυτιλιακών Προγραμμάτων παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020. Η έναρξη των Ναυτιλιακών προγραμμάτων ορίζεται για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020. Η ανακοίνωση αφορά τα εξής προγράμματα: 1. Διεθνής κώδικας ISM 2. Διεθνής κώδικας ISPS 3. T.M.S.A 4. Ship Operation 5. Ναυτικό & Ναυτιλιακό δίκαιο 6. Damage […]

Ανακοινώσεις

Νέα διοίκηση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Με βάση την από 09-01-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ορίστηκε το νέο Συμβούλιο Διοίκησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). Αυτό ορίστηκε ως εξής: 1) Γ. Ιορδανίδης ως Προέδρος (Καθηγητής Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστήμων Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης – εκπαιδευτική ηγεσία», […]

Δραστηριότητες

Πλήθος νέων προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Με ένα μεγάλο πλήθος νέων προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των διαφόρων τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ξεκινά η λειτουργία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τη νέα διοικητική και λειτουργική του δομή. Οι προτάσεις εντάσσονται σε διάφορα γνωστικά πεδία και χαρακτηρίζονται από την καινοτομία και το νέο αέρα που φέρνουν στο χώρο των επιμορφώσεων ενηλίκων. […]