Διαθέσιμα προγράμματα

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σε Διαπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

29 Αυγούστου 2020
Φλώρινα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πού απευθύνεται: Το πρόγραμμα αφορά  όσους: α) ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και επιθυμούν να  ενισχύσουν τη διαπολιτισμική . . . . . .
Ενδιαφέρομαι

Διαχείριση κρίσεων και αλλαγών – Πρακτικές εφαρμογές στη διοίκηση

3 Σεπτεμβρίου 2020
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πού απευθύνεται: Σε Πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα . . . . . .
Ενδιαφέρομαι

Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων – ISM

28 Σεπτεμβρίου 2020
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πού απευθύνεται: Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ. Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού. Στελέχη και εργαζόμενους σε . . . . . .
Ενδιαφέρομαι

Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ISPS

28 Σεπτεμβρίου 2020
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πού απευθύνεται: Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ. Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού. Στελέχη και εργαζόμενους σε . . . . . .
Ενδιαφέρομαι

Ship Damage Stability

28 Σεπτεμβρίου 2020
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πού απευθύνεται Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ. Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού. Στελέχη και εργαζόμενους σε . . . . . .
Ενδιαφέρομαι

Επιθεώρηση Δεξαμενοπλοίων και Σύστημα Αυτοαξιολόγησης – T.M.S.A

28 Σεπτεμβρίου 2020
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πού απευθύνεται: Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ. Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού. Στελέχη και εργαζόμενους σε . . . . . .
Ενδιαφέρομαι

Λειτουργική Διαχείριση Πλοίων – Ship Operation

28 Σεπτεμβρίου 2020
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πού απευθύνεται: Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ. Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού. Στελέχη και εργαζόμενους σε . . . . . .
Ενδιαφέρομαι

Ναυτικό & Ναυτιλιακό Δίκαιο

28 Σεπτεμβρίου 2020
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πού απευθύνεται: Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ. Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού. Στελέχη και εργαζόμενους σε . . . . . .
Ενδιαφέρομαι

Σύγχρονη Ναυτική Μετεωρολογία

28 Σεπτεμβρίου 2020
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πού απευθύνεται: Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Απόφοιτους των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ. Αξιωματικούς  Εμπορικού Ναυτικού. Στελέχη και εργαζόμενους σε . . . . . .
Ενδιαφέρομαι

Ελληνική Μουσική Παράδοση: Τυπικές και άτυπες πρακτικές

1 Οκτωβρίου 2020
Φλώρινα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πού απευθύνεται: Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, εκπαιδευτές ενηλίκων, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές . . . . . .
Ενδιαφέρομαι

Συμβουλευτική εκπαίδευσης στις διαπροσωπικές σχέσεις

5 Οκτωβρίου 2020
Κοζάνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πού απευθύνεται: Σε Πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα . . . . . .
Ενδιαφέρομαι