×

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Διαχείριση κρίσεων: Ηλεκτρονικό έγκλημα – παραβατικότητα μέσω διαδικτύουκαι ενδοοικογενειακή βία

Ημερομηνίες

Έναρξη:

01/04/2022

Λήξη:

31/08/2022

Διάρκεια:

360 ώρες

Εκπαίδευση

Εξ' Αποστάσεως

Κόστος

Κόστος:

180 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Αιτήσεις εώς:

31/03/2022

Πληροφορίες

 • Σε Πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι εξ αποστάσεως, με σύγχρονη εκπαίδευση.
 • Σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, καθώς και φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων
 • Σε αστυνομικούς και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.
 • Σε νομικούς
 • Σε στελέχη και υποψήφια στελέχη Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Διευθυντές, Προϊστάμενοι Τμημάτων, Σύμβουλοι Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Υπεύθυνοι Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού)
 • Σε Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, εργαζόμενους σε τομείς Ψυχικής Υγείας
 • Σε απόφοιτους ιδιωτικής εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ.
 • Σε γονείς που παρατηρούν και ερμηνεύουν τα κίνητρα συμπεριφορών των παιδιών τους, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις διαπροσωπικές σχέσεις με τους άλλους
 • Σε όσους επιθυμούν να λάβουν εκείνες τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν σε μια διαδικασία αυτοβελτίωσης, αυτοανάπτυξης και επικοινωνιακής καλλιέργειας (Για τις δύο τελευταίες ομάδες υπάρχει ως προϋπόθεση η κατοχή ενός από τους ανωτέρω κύκλους σπουδών).
 • Στην απόχτηση γνώσεων για την παραβατικότητα, την εγκληματική συμπεριφορά, την ενδοοικογενειακή βία και τον εκφοβισμό.
 • Στην απόχτηση γνώσεων σχετικά με το νομικό πλαίσιο των ανωτέρω θεμάτων.
 • Στην απόχτηση γνώσεων στις βασικές δεξιότητες του συμβούλου (coach), στη διαδικασία της συμβουλευτικής (coaching), τη σχέση συμβούλου (coach) με τον συμβουλευόμενο (coachee), στις βασικές ηθικές θεωρίες φιλοσόφων (Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Στωικοί) και στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
 • Στην απόχτηση γνώσεων βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων και εμβάθυνση στις γνώσεις που αφορούν τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των ψηφιακών μέσων στην προσωπικότητα, το χαρακτήρα, τη συμπεριφορά του ανθρώπου, καθώς και στη φύση των αλληλεπιδράσεων και επικοινωνιακών σχέσεων
 • Στη βελτίωση και στην ανάπτυξη ικανοτήτων που αφορούν στην αυτοαντίληψη, στην αυτοεκτίμηση, στην αυτοβελτίωση και αυτοπραγμάτωση στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Στην αντιμετώπιση των εργασιακών, οικογενειακών και κοινωνικών προβλημάτων, όπου αναδεικνύονται επιθετικές, εγκληματικές και παραβατικές συμπεριφορές
 • Στη βελτιστοποίηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων, με στόχο τη διαχείριση συγκρούσεων, την πρόληψη και αντιμετώπιση των αλλαγών, την ανάπτυξη τεχνικών στις διαπροσωπικές σχέσεις και την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων (εκπαιδευτικά, εργασιακά προβλήματα, πανδημίες κ.ά.)
 • Στη γνώση και συνειδητοποίηση για την αναγκαιότητα αλλαγής κουλτούρας και προσανατολισμού σε επικοινωνιακές μεθόδους που αφορούν στη διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και διαφορών
 • Στην κατανόηση των βασικών εννοιών της ενσυνειδητότητας, της ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης, καθώς και των διαστάσεων τους, όπως ο αυτοέλεγχος, η αυτοεπίγνωση, η κοινωνική επίγνωση, η αυτογνωσία κ.ά.
 • Στην εκπαίδευση και αναβάθμιση των γνώσεων στη θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων, με αφετηρία τη Σχολή των ανθρωπίνων σχέσεων και τη μετέπειτα σχολή της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, που έφεραν τον άνθρωπο στο επίκεντρο του εργασιακού χώρου ως το πιο σημαντικό στοιχείο αυτού του συστήματος Απόχτηση γνώσεων αναφορικά με τους προδρόμους της ανθρώπινης συμπεριφοράς με βασική τη Σχολή της Επιστήμης της Συμπεριφοράς.

Το συγκεκριμένο Δια Βίου Πρόγραμμα, φιλοδοξεί να αναπτύξει στη θεωρία και στην πράξη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με σκοπό την απόχτηση γνώσεων αναφορικά με την έννοια, τη σημασία και τις συνέπειες για τον ίδιο τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο που αφορούν στην παραβατικότητα, στην εγκληματική συμπεριφορά, στην ενδοοικογενειακή βία και στον εκφοβισμό. Οι συμμετέχοντες επρόκειτο να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το νομικό πλαίσιο των ανωτέρω θεμάτων αλλά και να κατακτήσουν βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες και ατομικές ικανότητες, που θα τους βοηθήσουν όχι μόνο στην ανάληψη του ρόλου του συμβούλου (coach), στη διαδικασία της συμβουλευτικής (coaching), τη σχέση συμβούλου (coach) με τον συμβουλευόμενο (coachee), αλλά και ειδικότερα στην προσωπική τους ανάπτυξη και στη βελτίωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους στις ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές τους σχέσεις, κατακτώντας τις επικοινωνιακές δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για την επιτυχία στους περισσότερους τομείς της ζωής τους.

Το παρόν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων στις επικοινωνιακές δεξιότητες και τεχνικές διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων που πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευόμενοι ως διδάσκοντες και διδασκόμενοι, ως εργαζόμενοι, επαγγελματίες και οικογενειάρχες, ώστε να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τις διαπροσωπικές και τις ενδοπροσωπικές σχέσεις, τις επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις σε συνδυασμό με το συναίσθημα, το οποίο εμπλέκεται σε μια διαλεκτική σχέση με τις διαπροσωπικές σχέσεις, στο εργασιακό, εκπαιδευτικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα της προσωπικότητάς τους, να επιδιώξουν την ατομική τους βελτίωση, αυτοπραγμάτωση και συμπεριφορά, ώστε να διευκολυνθούν στην αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων που προκαλούνται από απρόσμενες αλλαγές στο εκπαιδευτικό, στο εργασιακό και στο οικογενειακό περιβάλλον, όπως οικονομική και ηθική κρίση, πανδημίες, περιβαλλοντικές αλλαγές κ.ά. Επιδιώκεται η ανίχνευση και η συνειδητοποίηση της πολύπλοκης και πολύπλευρης ανθρώπινης προσωπικότητας στον καθημερινό βίο, μέσα από μια φιλοσοφική, κοινωνική και ψυχολογική οπτική με ιδιαίτερες προσεγγίσεις και αναλύσεις στις θεωρίες των ανθρωπίνων σχέσεων, στις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αυτοβελτίωσης, αυτοπραγμάτωσης και αυτοεκτίμησης του ανθρώπου με αφορμή την πυραμίδα των ανθρωπίνων αναγκών του A. Maslow, στη διαχείριση συγκρούσεων, στην ενσυνειδητότητα και ενσυναίσθηση, στις στρατηγικές μάθησης, στην ψυχογλωσσολογία με την απαραίτητη διείσδυση στην παραγωγή και κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου ως επικοινωνιακού λόγου και στη χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών ως προωθητικών εργαλείων στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για μια αποτελεσματική διδασκαλία, αλλά και ως επικοινωνιακών δικτυακών μέσων με προσανατολισμό την αμφίδρομη αλληλεπίδραση, το διάλογο και τη συνομιλία.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

 • Να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση και άποψη για τη σημασία και τις έννοιες: παραβατικότητα, εγκληματική συμπεριφορά, ενδοοικογενειακή βία και εκφοβισμός
 • Να αναπτύξουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του διαδικτυακού κόσμου, ο οποίος δύναται να ενισχύσει ή να προωθήσεις παραβατικές και εγκληματικές συμπεριφορές
 • Να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με το νομικό πλαίσιο των ανωτέρω θεμάτων
 • Να αποχτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τα απαραίτητα προσόντα, ώστε να μπορούν να χειριστούν τις ενδοπροσωπικές και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις στο εκπαιδευτικό, εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες στην καθημερινότητά τους αλλά και σε περιπτώσεις δύσκολων καταστάσεων και απρόσμενων αλλαγών
 • Να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και να γνωρίσουν τις αλληλεπιδράσεις με τα ψηφιακά μέσα, καθώς και τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις των ψηφιακών μέσων στον άνθρωπο
 • Να κατανοήσουν τη σημασία και τις επιπτώσεις των ψηφιακών μέσων και την απόλυτη συνύφανση αυτών με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, εργαζόμαστε, κοινωνικοποιούμαστε, διαμορφώνουμε τις επαγγελματικές και κοινωνικές μας δραστηριότητες και πως μπορεί τα ψηφιακά μέσα να επηρεάσουν το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά, τη φύση και τις δυνατότητες της αλληλεπίδρασης
 • Να κατανοήσουν τη σημασία και τον προσανατολισμό της συμβουλευτικής στην εκπαίδευση των διαπροσωπικών σχέσεων ως έναν επικοινωνιακό δίαυλο στις σχέσεις εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, που προσφέρεται μέσα από το εργασιακό περιβάλλον με τη μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων
 • Να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες της ενσυνειδητότητας, της ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης ως βασικές στη συνεργασία, στη συμμετοχή και στη κοινή δράση εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων
 • Να γνωρίσουν στρατηγικές μάθησης, που οδηγούν σε στρατηγικές δεξιοτήτων στη γλώσσα, στη γνώση, στη συμπεριφορά, στην πληροφορία, στην επικοινωνία, στο συναίσθημα, στη διδασκαλία, καθώς και σε δεξιότητες που αφορούν σε μετα-γνωστικές, μετα-συναισθηματικές και μετα-κοινωνικοπολιτισμικές δραστηριότητες.
 • Πτυχιούχοι ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι εξ αποστάσεως, με σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση.
 • Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, φοιτητές Παιδαγωγικών, Καθηγητικών Σχολών, ΤΠΕ, καθώς και Θετικών και Οικονομικών Επιστημών
 • Αστυνομικοί και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.
 • Νομικοί
 • Σύμβουλοι, Διευθυντές, τμηματάρχες, τομεάρχες, προϊστάμενοι, κατώτερα διοικητικά στελέχη
 • Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας, όπως και εργαζόμενοι σε τομείς Ψυχικής υγείας
 • Απόφοιτοι ιδιωτικής εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ.
 • Γονείς που τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις σχέσεις και επικοινωνιακές τους αλληλεπιδράσεις με το εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλονΈνα από τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας επιμορφούμενων αποτελεί το τρέχων εργασιακό  status τους. Ως εκ τούτου:ΙΙ. Κριτήρια Επιλεξιμότητας:
  • Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης και φοιτητές Παιδαγωγικών, Καθηγητικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών
  • Αστυνομικοί και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.
  • Νομικοί
  • Πτυχιούχοι Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι εξ αποστάσεως, με σύγχρονη εκπαίδευση.
  • Στελέχη και υποψήφια στελέχη Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Διευθυντές, Προϊστάμενοι Τμημάτων, Σύμβουλοι Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Υπεύθυνοι Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού)
  • Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, εργαζόμενοι σε τομείς Ψυχικής Υγείας
  • Απόφοιτους ιδιωτικής εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ.
  • Γονείς που τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα στη συμπεριφορά και στις διαπροσωπικές σχέσεις
  • Άτομα που επιθυμούν να λάβουν γνώσεις σε διαδικασίες αυτοβελτίωσης, αυτοανάπτυξης και προσωπικής καλλιέργειαςΆτομα που ενδιαφέρονται για την ανίχνευση και εκπαίδευση σε επικοινωνιακές δεξιότητες, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της προσωπικότητάς τους και των επικοινωνιακών τους σχέσεων με τους άλλους (Για τις δύο τελευταίες ομάδες υπάρχει ως προϋπόθεση η κατοχή ενός από τους ανωτέρω.ΙΙΙ.
  • Προαπαιτούμενες γνώσεις- προσόντα- εφόδια (πχ πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνώσεις Η/Υ):
  • Βασικές γνώσεις σε υπολογιστή και κατοχή προσωπικού λογαριασμού email
  • Δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  • Προαιρετικά: Βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας (επίπεδο lower)

Στόχος:

 • Να αποχτήσουν οι εκπαιδευόμενοι γνώσεις στην επικοινωνία, διαδικασίες και δεξιότητες, τεχνικές και ρητορικές τεχνικές, δημιουργία κλίματος επικοινωνίας, επικοινωνία και προσωπικές σχέσεις, δημόσια επικοινωνία κ.ά.
 • Να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές και ψηφιακές τους δεξιότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις και στη διαχείριση συγκρούσεων
 • Να αποχτήσουν γνώσεις στα σύγχρονα ρεύματα της Συμβουλευτικής, η οποία ως μέθοδος και μορφή επικοινωνίας δύναται να συμβάλλει στην επίλυση κοινωνικών, προσωπικών και επαγγελματικών προβλημάτων
 • Να εκπαιδευτούν στις δεξιότητες που αφορούν στη χρήση και κατάχρηση των ψηφιακών μέσων, τα οποία επιδρούν στην προσωπικότητα, το χαρακτήρα, τη συμπεριφορά και παράλληλα να βελτιώσουν την αλληλεπίδρασή τους με τα ψηφιακά μέσα
 • Να αποχτήσουν γνώσεις στις θεωρίες για την ανθρώπινη συμπεριφορά και την αποτελεσματικότητα στην απόδοση της εργασίας καθώς και στις θεωρίες κίνησης των ανθρώπινων σχέσεων
 • Να αποχτήσουν γνώσεις σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει την παραβατικότητα, το ηλεκτρονικό έγκλημα, τη βία και την ενδοοικογενειακή βία
 • Να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα και τις ψυχό-κοινωνικές διαστάσεις του εκφοβισμού ως φαινομένου που πλήττει τις σύγχρονες διαπολιτισμικές κοινωνίες
 • Να αποχτήσουν γνώσεις αναφορικά με τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο, αλλά και στο διαδίκτυο, το σέξτινγκ μέσω της διαδικτυακής πορνογραφίας
 • Να αποχτήσουν γνώσεις για τη διαπραγμάτευση/διαμεσολάβηση ως μέθοδοι και επικοινωνιακοί δίαυλοι για την αποφυγή συγκρούσεων, την ειρηνική επίλυση διαφορών και τη γεφύρωση των ανθρωπίνων σχέσεων, με στόχο την αποφυγή της βίαιης επικοινωνίας και την καταστολή και αποφυγή της επιθετικότητας και έξαρσης του εγκλήματος.

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

 • Εργασία
 • Μελέτες περίπτωσης

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Σκοπός Διδακτικής Ενότητας

 • Σημασία, φιλοσοφικό υπόβαθρο και σύγχρονα ρεύματα της Συμβουλευτικής, που αποτελεί μια μορφή επικοινωνίας μέσω της οποίας επιχειρείται η επίλυση κοινωνικών, προσωπικών και επαγγελματικών προβλημάτων και η απόχτηση δεξιοτήτων
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων, τεχνικές επικοινωνίας που συμβάλλουν στη συνοχή, στη συνεργατικότητα, στην ομαδικότητα και στην κοινή λήψη αποφάσεων
 • Να γνωρίσουν τη σημασία και το ρόλο των ψηφιακών μέσων και τη σχέση τους με το διαδικτυακό κόσμο, την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και ψηφιακών μέσων, τη χρήση και την κατάχρηση των ψηφιακών μέσων, καθώς και τις επιπτώσεις για τη διαμόρφωση της ταυτότητας των χρηστών στο διαδίκτυο, αλλά και την επίδραση στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς των χρηστών
 • Μοντέλα και αποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας, που βοηθούν στην καλλιέργεια των διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και στην ανάπτυξη και βελτίωση διαπολιτισμικής συνείδησης
 • Γλώσσα του σώματος, εμπόδια στην επικοινωνία και μέθοδοι υπέρβασης των εμποδίων, κυρίως σε περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων
 • Μορφές βίας: σωματική, ψυχολογική και λεκτική βία

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

a) Να γνωρίσουν τη σημασία, καθώς και τις φιλοσοφικές και μετέπειτα ψυχολογικό-κοινωνικές καταβολές της Συμβουλευτικής, τα σύγχρονα ρεύματα στη Συμβουλευτική και τη συμβολή της στην Επικοινωνία

b) Να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές και ψηφιακές τους δεξιότητες, καθώς και ικανότητες που απορρέουν από τις τεχνικές επικοινωνίας, όπως συνεργατικότητα, συνοχή, δυναμική ομάδας, αυτοέλεγχο συναισθημάτων, καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων

c) Να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη χρήση των ψηφιακών μέσων και τις τεχνολογίες επικοινωνίας, να κατανοήσουν τη σημασία του ψηφιακού διαχωρισμού, την απεξάρτηση από τον εθισμό στην τεχνολογία με βλαβερές συνέπειες για τον ψυχισμό του ανθρώπου και τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, την αλληλεπίδραση με τα ψηφιακά μέσα, καθώς και τη σεξουαλικότητα και τον εκφοβισμό μέσω του διαδικτύου, όπως και την ανάδειξη στρατηγικών για τη διαχείριση των Τρολ

d) Να ανιχνεύσουν τα βασικά εμπόδια στην επικοινωνία, ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις και παρερμηνείες σε ανταλλαγές μηνυμάτων και πληροφοριών, να καλλιεργήσουν τη διαπολιτισμική τους συνείδηση στη βάση της ηθικής και κοινωνικής φιλοσοφίας, να κατανοήσουν και να ασκηθούν στη γλώσσα του σώματος.

e) Nα μπορούν να αναγνωρίσουν και να δικαιολογήσουν διάφορες μορφές βίας.

 • Σκοπός Διδακτικής Ενότητας
  • Πρόδρομοι της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αντικείμενο μελέτης και σημασία των ανθρωπίνων σχέσεων στο οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον
  • Κίνητρα ανθρώπινης συμπεριφοράς για την αποτελεσματικότητα στην απόδοση της εργασίας και θεωρίες κίνησης των ανθρώπινων σχέσεων
  • Σχολή της Επιστήμης της Συμπεριφοράς, η ανάπτυξη και βελτίωση της Οργανωτικής συμπεριφοράς, θεωρήσεις αναφορικά με τα ψυχολογικά μοντέλα συμπεριφοράς
  • Σύγκρουση ρόλων, η διαλεκτική σχέση ανθρώπου και κοινωνίας, η ηθική των ανθρωπίνων σχέσεων, τεχνικές αντιμετώπισης σε περιπτώσεις παρενόχλησης, ευέλικτες και προσαρμοστικές δυναμικές στην ισορροπία και διατήρηση των ανθρωπίνων σχέσεων σε κρίσιμες καταστάσεις, π.χ. εργασιακές αλλαγές, πανδημία κ.ά.
  • Βιολογικοί παράγοντες που σχετίζονται με τη βίαιη και εγκληματική συμπεριφορά.

  Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

  a) Να γνωρίσουν τη σημασία, το περιεχόμενο των ανθρωπίνων σχέσεων, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν την αξία τους σήμερα, καθώς και να αναπτύξουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τους προδρόμους της ανθρώπινης συμπεριφοράς

  b) Να κατανοήσουν την αξία και τις θετικές συνέπειες στη διατήρηση καλών σχέσεων στο οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον, να συνειδητοποιήσουν τα βασικά κίνητρα συμπεριφοράς και να γνωρίσουν τις βασικές πτυχές της Σχολής της Επιστήμης της Συμπεριφοράς καθώς και τις αρχές της οργανωτικής συμπεριφοράς

  c) Να ενισχύσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με την ηθική των ανθρωπίνων σχέσεων και τη διαλεκτική σχέση του ανθρώπου με την κοινωνία και να αναλύσουν μεθόδους για την αποφυγή παρενοχλήσεων στον εργασιακό περιβάλλον και τη διατήρηση στην ισορροπία και αρμονία των ανθρωπίνων σχέσεων ενόψει απρόβλεπτων και σοβαρών καταστάσεων.

 • Ορισμός και ψυχολογία της προσωπικότητας, χαρακτηριστικά του ατόμου, το πρόσωπο και το προσωπείο
 • Αρχέτυπα βίας
 • Κατηγοριοποίηση των θεωριών προσωπικότητας, Ψυχοδυναμικές, Συμπεριφοριστικές, Ανθρωπιστικές/Υπαρξιστικές θεωρίες, Μορφολογική προσέγγιση ή θεωρία Gestalt, Μοντέλο συμβατότητας, Θεωρίες χαρακτηριστικών & παραγόντων, Βιολογικό μοντέλο, Συστημική προσέγγιση και Συνθετική προσέγγιση.
 • Ανάλυση θεωριών των αναγκών του Maslow, της προσωποκεντρικής θεωρίας του Rogers και της θεωρίας του Freud για την προσωπικότητα
 • Συνειδητό και υποσυνείδητο, συγκρούσεις μεταξύ αναγκών του Εκείνο, Εγώ και Υπερεγώ, μηχανισμοί άμυνας, θεωρίες μάθησης και κοινωνικής μάθησης, ερωτήματα για την αξιολόγηση της προσωπικότητας.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

a) Να γνωρίσουν απόψεις και θεωρίες για την προσωπικότητα, τις πολιτισμικές, κοινωνικές και διαπροσωπικές βάσεις της προσωπικότητας, τη διαφορά ανάμεσα στο πρόσωπο και στο προσωπείο, τα χαρακτηριστικά του ατόμου και να αναλύσουν τις θεωρίες προσωπικότητας, ώστε να κατανοήσουν την ανθρώπινη φύση και τις ανάγκες της, τη δυναμική της προσωπικότητας, την ψυχοπαθολογία και τη ψυχοθεραπεία

b) Να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στη σημασία του συνειδητού και υποσυνείδητου, του Εγώ και του Υπερεγώ σε συνάφεια και με βία, τον εκφοβισμό και την παραβατικότητα. καθώς και να γνωρίσουν μεθόδους αξιολόγησης της προσωπικότητας, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν προβληματικές συμπεριφορές και δύσκολες καταστάσεις.

 

 • Ορισμός ενδοοικογενειακής βίαςΟρισμός βίας
 • Ποινικός κώδικας
 • Θεσμός Ποινικής διαμεσολάβησης

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

 

 1. Να αποκτήσουν νομικές γνώσεις για την ενδοοικογενειακή βία
 2. Να αποκτήσουν γνώσεις για το θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης, δηλαδή τη δυνατότητα του αρμόδιου εισαγγελέα να διερευνήσει τη δυνατότητα διαμεσολάβησης, εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης δήλωσης εκ μέρους του προσώπου στο οποίο αποδίδεται η τέλεση του εγκλήματος ότι είναι πρόθυμο σωρευτικά.

 • Ορισμός ηλεκτρονικού εγκλήματος
 • Νόμος 4411/2016 περί παρακώλυσης λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων
 • Οι κυριότερες µορφές των ηλεκτρονικών εγκλημάτων που εξιχνιάσθηκαν στην Ελλάδα
 • Η ιδιαιτερότητα του ηλεκτρονικού εγκλήματος σε σχέση με την συντριπτική πλειοψηφία των εγκλημάτων του κοινού ποινικού δικαίου

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

 

 1. Αποκτήσουν νομικές γνώσεις για το ηλεκτρονικό έγκλημα
 2. Επιμορφωθούν για την ιδιαιτερότητα του ηλεκτρονικού εγκλήματος
 3. Να ενημερωθούν για την επιτακτική ανάγκη μιας πληρέστερης και συνεχόμενης εκπαίδευσης – ενημέρωσης των διωκτικών αρχών στις νέες τεχνολογίες
 4. Κοινές πολιτικές Ε.Ε. και Η.Π.Α για την προστασία καταναλωτών
 • Εισαγωγή στη γλώσσα του εκφοβισμού
 • Θεωρίες του εκφοβισμού: ψυχολογικές και ανθρωπολογικές
 • Μοντέλα επικοινωνίας
 • Εκφοβισμός και μεταφορική χρήση του λόγου
 • Εκφοβισμός και αρχέτυπα

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

 1. Καταρτιστούν και να επιμορφωθούν για τη γλώσσα του εκφοβισμού
 2. Αποκτήσουν γνώσεις για μοντέλα επικοινωνίας για τον εκφοβισμό
 3. Κατανοήσουν τη γλωσσική χρήση σε σχέση με τον εκφοβισμό
 4. Κατανοήσουν τις ψυχο-κοινωνικές διαστάσεις του εκφοβισμού
 5. Μπορούν να αναγνωρίσουν στοιχεία εκφοβισμού.

 • Ορισμός, είδη, μορφές και αιτίες συγκρούσεων, οι αρνητικές επιπτώσεις από τις συγκρούσεις, συγκρούσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων, συγκρούσεις μεταξύ ομάδων
 • Εποικοδομητική αντιμετώπιση της σύγκρουσης και οι θετικές της επιπτώσεις, τεχνικές αντιμετώπισης της σύγκρουσης, τρόποι διαχείρισης της σύγκρουσης
 • Διαφορετικότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις και ο βαθμός επηρεασμού των πολιτισμικών πεποιθήσεων και αξιών στα προβλήματα συμπεριφοράς.

Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

a) Να γνωρίσουν τον εννοιολογικό προσδιορισμό της σύγκρουσης και τα χαρακτηριστικά της, τις αιτίες, τις μορφές συγκρούσεις, ενδοπροσωπικές, διαπροσωπικές, ενδοομαδικές κ.ά. και να κατανοήσουν τις αρνητικές συνέπειες των συγκρούσεων στην επικοινωνία, κυρίως, όταν αυτές διέπονται από εντάσεις και ακρότητες

b) Να κατανοήσουν τρόπους διευθέτησης των διαπροσωπικών συγκρούσεων, καθώς και στρατηγικές διαχείρισης, όπως και τη συμβολή της

c) Nα αντιμετωπίσουν προβλήματα συμπεριφοράς προερχόμενα από διαφορετικές πολιτισμικές πεποιθήσεις, αξίες, συνήθειες και πιστεύω, με σκοπό την αποφυγή προκαταλήψεων και δογματικών απόψεων

d) Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα για τις πολιτικές διαχείρισης μέσα από επικοινωνιακές τεχνικές και δεξιότητες που απομακρύνουν τις συγκρουσιακές καταστάσεις ή τις προβληματικές συμπεριφορές.

  • Ορισμός και φύση της διαπραγμάτευσης, ο επικοινωνιακός ρόλος της διαπραγμάτευσης, ρητορικές τεχνικές στη διαπραγμάτευση
  • Καθορισμός των πλαισίων και η στρατηγική της διαπραγμάτευσης, η σχέση της διαπραγμάτευσης με τη διαμεσολάβηση, ομοιότητες και διαφορές
  • Διαπραγμάτευση στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων και ο επηρεασμός των πολιτισμικών διαφορών στις διαπραγματεύσεις
  • Ηθική στις διαπραγματεύσεις, ο ρόλος του διαπραγματευτή, μορφές ηθικής και ανήθικης συμπεριφοράς στις διαπραγματεύσεις.

  Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα μπορούν να):

  a) Να γνωρίσουν τον ορισμό, τη φιλοσοφία και τη φύση της διαπραγμάτευσης, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης και να την κατανοήσουν ως μια απλή μορφή ειρηνικής επίλυσης διαφορών πριν από τη διαμεσολάβηση

  b) Να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για το χειρισμό της διαπραγμάτευσης

  c) Να συνειδητοποιήσουν την ηθική σημασία της διαπραγμάτευσης, καθώς και τις ηθικές αρχές που πρέπει να τη διέπουν, τις παραπλανητικές συμπεριφορές της άλλης πλευρά και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην αντιμετώπιση της συνεργασίας μέσω της διαπραγμάτευσης.

Επικοινωνία:

Τσαρουχά Ευθυμία

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
cbadv@uowm.gr

Επικοινωνία:

Σωτηρία Τριαντάρη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγήτρια. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
striantari@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο