Εξ' Αποστάσεως

Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων – ISM
Σεπ 28-2020 490€

Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχε...

Αναμένεται
Πού απευθύνεται: Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Απόφοιτους των ΑΕΝ ...
Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ISPS
Σεπ 28-2020 490€

Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλε...

Αναμένεται
Πού απευθύνεται: Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Απόφοιτους των ΑΕΝ ...
Ship Damage Stability
Σεπ 28-2020 550€

Ship Damage Stability

Αναμένεται
Πού απευθύνεται Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Απόφοιτους των ΑΕΝ /...
Επιθεώρηση Δεξαμενοπλοίων και Σύστημα Αυτοαξιολόγησης – T.M.S.A
Σεπ 28-2020 490€

Επιθεώρηση Δεξαμενοπλοίων και ...

Αναμένεται
Πού απευθύνεται: Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Απόφοιτους των ΑΕΝ ...
Λειτουργική Διαχείριση Πλοίων – Ship Operation
Σεπ 28-2020 490€

Λειτουργική Διαχείριση Πλοίων ...

Αναμένεται
Πού απευθύνεται: Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Απόφοιτους των ΑΕΝ ...
Ναυτικό & Ναυτιλιακό Δίκαιο
Σεπ 28-2020 490€

Ναυτικό & Ναυτιλιακό Δίκα...

Αναμένεται
Πού απευθύνεται: Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Απόφοιτους των ΑΕΝ ...
Σύγχρονη Ναυτική Μετεωρολογία
Σεπ 28-2020 490€

Σύγχρονη Ναυτική Μετεωρολογία

Αναμένεται
Πού απευθύνεται: Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Απόφοιτους των ΑΕΝ ...
Ελληνική Μουσική Παράδοση: Τυπικές και άτυπες πρακτικές
Οκτ 1-2020 550€

Ελληνική Μουσική Παράδοση: Τυπ...

Αναμένεται
Πού απευθύνεται: Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ...
Συμβουλευτική εκπαίδευσης στις διαπροσωπικές σχέσεις
Οκτ 5-2020 550€

Συμβουλευτική εκπαίδευσης στις...

Αναμένεται
Πού απευθύνεται: Σε Πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής και...