Παράταση εγγραφών στο πρόγραμμα “Τεχνικοί ασφαλείας – Υγεία & ασφάλεια εργασίας”

Ανακοινώσεις
Ανακοινώνεται ότι η ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα “ Τεχνικοί ασφαλείας – Υγεία & ασφάλεια εργασίας” είναι η 22η Οκτωβρίου 2020.